Sách NÊ-HÊ-MI

SƠ LƯỢC SÁCH NÊ-HÊ-MI:

Sách Nê-hê-mi thuật lại thế nào Nê-hê-mi, là một vị quan đang phục vụ Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe tại kinh đô Su-sơ, đã được báo tin về tình trạng đổ nát của Jerusalem. Jerusalem vốn là kinh đô của Giu-đa, vương quốc thuộc phía nam của nước Do Thái. Cả nước Do Thái, bao gồm Sa-ma-ri (vương quốc ở phía bắc) và Giu-đa (vương quốc ở phía nam), lúc đó đều là thuộc địa của Ba Tư. Nê-hê-mi đã được Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe bổ nhiệm là Tổng Trấn Giu-đa, cho nên ông đã trở về Jerusalem, thủ phủ của trấn Giu-đa vào lúc đó.

Tại Jerusalem, bất chấp sự chống đối từ những kẻ thù của người Do Thái, Nê-hê-mi đã tổ chức xây lại vách thành.  Sau đó, ông tái lập lại những cộng đồng Do Thái sống theo luật pháp của Môi-se.

Bây giờ thì bắt đầu 100 câu hỏi của sách Nê-hê-mi thôi nào!

1
I. Chọn 1 đáp án chính xác nhất.
71 questions
2
II. Liên kết các cặp câu phù hợp với nhau.
1 question
3
III. Xác định câu Đúng/Sai.
20 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed