Sách II Sử Ký

Cảm tạ Chúa vì sự kiên trì, siêng năng học Lời Chúa của bạn! Nguyện Chúa chú phước trên đời sống của những kẻ yêu mến lời Ngài!
Chiến tiếp cùng 100 câu của sách II Sử Ký thôi!

1
I. Chọn 1 đáp án chính xác nhất
60 questions
2
II. Ghép dữ kiện để tạo thành câu đúng.
2 questions
3
III. Xác định câu Đúng/Sai
20 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed