Sách II Sa-mu-ên

Cảm tạ Chúa vì các bạn đã trung tín trong việc đọc Kinh Thánh và trắc nghiệm qua 100 câu hỏi của mỗi sách!
Hôm nay mời các bạn tiếp tục đến với 100 câu hỏi trắc nghiệm trí nhớ của bạn về sách II Sa-mu-ên

1
I. Chọn 1 đáp án đúng nhất.
60 questions
2
II. Liên kết các phần phù hợp với nhau.
1 question
3
III. Chọn đáp án Đúng/Sai
30 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed