Sách I Các Vua

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu 100 câu hỏi để trắc nghiệm trí nhớ của mình về sách I Các Vua chưa?

Bắt đầu nào!

1
I. Chọn 1 đáp án chính xác nhất.
39 questions
2
II. Liên kết các dữ kiện thích hợp.
3 questions
3
III. Chọn đáp án Đúng/Sai.
33 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed