Sách Ê-XƠ-RA

Sách E-xơ-ra được dành cho những sự kiện xảy ra trong miền đất của Y-sơ-ra-ên, tại thời điểm dân sự trở về từ cuộc lưu đày qua Ba-by-lôn và những năm tiếp theo, bao gồm khoảng thời gian một thế kỷ, bắt đầu từ năm 538 trước Công Nguyên. Điểm nhấn mạnh trong sách E-xơ-ra là việc tái thiết đền thờ. Sách chứa đựng hồ sơ gia phả rộng lớn, mục đích chủ yếu nhằm thiết lập những yêu cầu cho chức tế lễ thuộc phần con cháu A-rôn.

Cảm tạ Chúa một chặng đường đã qua từ Sáng Thế Ký, giờ thì chúng ta đã đến được sach Ê-xơ-ra rồi!

100 câu hỏi đã sẵn sàng rồi, tiến lên thôi!

1
I. Chọn 1 đáp án chính xác nhất.
50 questions
2
II. Xác định sự kiện thuộc thời nào
19 questions
3
III. Liên kết các phần thích hợp với nhau.
1 question
4
IV. Xác định câu Đúng/Sai
28 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed