Sách I Sa-mu-ên

Mời bạn tiếp tục trắc nghiệm kiến thức lời Chúa với 100 câu hỏi của sách 1 Sa-mu-ên

1
I. Chọn 1 đáp án đúng nhất.
40 questions
2
II. Liên kết các phần cho phù hợp.
3 questions
3
III. Xác định Đúng/Sai
30 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed