Hành Trình Xuất Ai Cập (Demo)

Xuất Ai-cập Ký

Giữa sách Sáng thế ký và sách Xuất Ê-díp-tô ký có một khoảng trống gần ba trăm năm, tức là từ lúc Giô-sép qua đời tới lúc Môi-se sanh ra; hoặc tổng cộng là 430 năm từ khi Gia-cốp di cư xuống Ai-cập tới khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập (12:40, 41). Trong thời gian nầy, dân Y-sơ-ra-ên sanh sản hết sức đông đúc (1:7). Sau khi Giô-sép qua đời, một cuộc đổi thay triều đại khiến họ thành ra tôi mọi, vì công lao của họ tỏ ra rất có lợi cho các Pha-ra-ôn (vua Ai-cập). Vào khoảng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, họ có 600.000 người nam trên 20 tuổi, ấy là không kể đờn bà và con nít (Dân số ký 1:46). Tổng cộng suýt soát 3 triệu người. Từ 70 người mà lên đến con số ấy trong vòng 430 năm, thì cần phải cứ 25 năm lại tăng dân số gấp đôi; đó là điều rất dễ xảy ra. Trong khoảng 400 năm, dân số nước Mỹ từ không chi đã tăng lên trên 100 triệu, chẳng phải hoàn toàn do di cư, khiến ta tin được lời quả quyết trên đây về sự gia tăng dân số Y-sơ-ra-ên.

Những ký văn gia đình của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp chắc đã được đem theo xuống Ai-cập, và trở thành một phần quốc sử của người Y-sơ-ra-ên; trải qua những năm nô lệ dài đằng đẵng, họ vẫn nhứt tâm ấp ủ lời hứa rằng ngày kia, xứ Ca-na-an sẽ trở thành Tổ quốc của mình.

Nước Ai-cập và Kinh Thánh

Trước hết, Ai-cập có dòng dõi của Cham đến cư ngụ. Áp-ra-ham đã ở Ai-cập ít lâu. Gia-cốp cũng vậy. Giô-sép cầm quyền nước Ai-cập. Dân tộc Hê-bơ-rơ, trong thời ấu trĩ, đã ở Ai-cập 400 năm. Môi-se là con nuôi của một hoàng hậu Ai-cập, và khi được dự bị làm nhà lập pháp của nước Y-sơ-ra-ên, ông đã được dạy cho mọi khôn ngoan và tri thức của nước Ai-cập. Sa-lô-môn đã cưới con gái của một Pha-ra-ôn (vua) Ai-cập. Tôn giáo Ai-cập, là sự thờ bò con, đã trở thành tôn giáo của nước Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc. Giê-rê-mi đã qua đời tại Ai-cập. Từ kỳ Lưu đày cho đến thời Ðấng Christ, có rất đông người Do-thái ở Ai-cập. Bản dịch Cựu Ước “Septante” đã được thực hiện tại Ai-cập. Ðức Chúa Jêsus ở Ai-cập ít lâu đương thời thơ ấu. Ai-cập đã trở nên một trung tâm quan trọng của đạo Ðấng Christ lúc khởi đầu.

Các phép lạ tại Ai-cập

  • Nước sông Ni-lơ biến thành huyết.
  • Ếch nhái
  • Chí rận.
  • Ruồi mòng.
  • Súc vật bị dịch lệ
  • Ghẻ chốc.
  • Mưa đá
  • Châu chấu
  • Tối tăm
  • Con đầu lòng của nước Ai-cập phải chết.

Tại sao những phép lạ này xuất hiện?

Pha-ra-ôn thẳng thừng từ chối phóng thích dân sự Ngài nên Đức Chúa Trời lần lượt giáng mười tai vạ trên xứ Ai Cập. Mỗi lần, Môi-se ra mắt Pha-ra-ôn để cho ông cơ hội tránh tai vạ kế tiếp, nhưng ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinh rẻ Môi-se và cả Đấng mà Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va. Đến tai vạ thứ mười, con đầu lòng của cả người lẫn loài vật đều bị giết. Chỉ có những gia đình vâng lời Đức Giê-hô-va, giết con cừu làm lễ và bôi máu nó lên khung cửa nhà thì mới được thoát nạn. Khi thi hành hình phạt, thiên sứ đã tha và vượt qua những nhà ấy. Từ đó hằng năm, dân Y-sơ-ra-ên tưởng niệm sự giải cứu kỳ diệu này qua một ngày lễ, gọi là Lễ Vượt Qua.

Sau khi chính con đầu lòng mình chết, Pha-ra-ôn ra lệnh cho Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi xứ. Ngay lập tức, hàng triệu người lên đường rời khỏi Ai Cập. Thế nhưng Pha-ra-ôn lại đổi ý, ông triệu tập nhiều binh lính và cỗ xe ngựa đuổi theo. Đến bờ Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ên dường như không còn lối thoát. Nhưng Đức Giê-hô-va rẽ Biển Đỏ, tạo lối đi khô cạn dưới đáy biển cho dân băng qua giữa hai bức tường nước! Khi Pha-ra-ôn và quân lính xông tới, Đức Chúa Trời làm cho bức tường nước ập xuống nhấn chìm họ.

Xuất Ai-Cập Ký (phần 1)

1
Tổng quan hành trình xuất Ai Cập Ký
2
Một vài câu hỏi để điểm lại những gì bạn đã ghi nhớ.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 1

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed