CB#01. BÀI HỌC NHẬP MÔN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

BÀI HỌC CHƯƠNG TRÌNH CĂN BẢN

– Khải tượng của chúng tôi là hết thảy những ai đói khát chân lý trong Lời của Thượng Đế đều phải được thỏa mãn. Cung hiến Chương trình học Kinh Thánh nầy, chúng tôi hy vọng có thể thỏa mãn nhu cầu của những ai mong muốn thông hiểu sâu rộng hơn Lời của Thương Đế. Chúng tôi nguyện cầu khi bạn học Kinh Thánh, đức tin của bạn sẽ mạnh mẽ hơn, và bạn sẽ được gần gũi Chúa mật thiết hơn.

– Các loại Bài học Kinh Thánh trong Chương trình nầy được biên soạn cho cá nhân tự học, dù vậy cũng có thể áp dụng cho các lớp tập thể. Lắm lúc sự nghiên cứu sâu xa trong Lời Chúa cần đến sự góp ý của nhiều người. Tài liệu duy nhất để làm nền tảng và bổ túc cho những Bài học nầy là Kinh Thánh.

– Trong Bài học, sau mỗi câu hỏi là câu Kinh Thánh tham khảo, giúp bạn hiểu rõ hơn, dễ dàng cho sự giải đáp. Tiếp theo là những hàng trống dành cho bạn viết câu trả lời. Trước nhất bạn cần học qua bài số 1 Nhập Môn để nắm được tiềm năng tổng quát của Chương trình nầy.

– Một Chứng chỉ mãn môn sẽ được cấp phát sau khi hoàn tất bài học nầy. Học viên liên lạc với vị Trưởng Khâu hoặc Giám Học để nhận bằng.

ĐỀ NGHỊ:

  • Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho bạn hiểu được Chân Lý Kinh Thánh.
  • Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. *
  • Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí bạn được tác động mạnh mẽ hơn.
  • Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một bài, chương trình học của bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của bạn sẽ không trọn vẹn.

Độc quyền phiên dịch và phổ dụng:
TRƯỜNG VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
P.O. Box 565, Westminster, CA 92684

Đơn Vị Giữ Bản Quyền:
(c) 1979,1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963

CB#01. BÀI HỌC NHẬP MÔN.

Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết Đức Chúa Jesus Christ sâu nhiệm hơn và những ai muốn hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn . Đức Chúa Jesus phán: “Những lờiTa phán cùng các ngươi, những lời đó là thần linh và những lời đó là sự sống” (Giăng 6:63b). Chúng tôi nguyện cầu khi bạn học lời Ngài, lời đó sẽ trở nên sự sống cho bạn và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

1
Bài tập CB#01. Bài Học Nhập Môn
62 questions
2
CB#01. Học Thuộc Lòng Kinh Thánh

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 1 student
Lectures: 1

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed