CB#02. ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ 1

ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ I

Một cuộc đời mới trọn vẹn và ý nghĩa với sự toại nguyện, vui thoả và bình an luôn sẵn dành cho bất cứ ai thật sự mong ước. Sau khi biết được Đức Chúa Jesus Christ qua sự từng trải cá nhân về tái sanh, bạn sẽ đi vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong đời sống (Đọc II Cô-rinh-tô 5:17-21). Nếu Bạn vẫn tiếp tục nếp sống cũ trước kia, Bạn khó có thể từng trải cuộc đời mới mà Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn qua Đức Chúa Jesus Christ. Bạn phải tiếp tục đi trong đức tin nếu Bạn muốn cuộc đời Bạn được trọn vẹn và kết quả. Cuộc đời mới liên hệ đến động cơ mới, dẫn tới sự hầu việc và mang đến SỰ HÀNH ĐỘNG. Khi Bạn bắt đầu cuộc hành trình mới này, sự học tập Lời Chúa sẽ là “Kim Chỉ Nam” giúp Bạn sống một Đời Tín đồ đúng đắn.

1
CB#02. Bài 1 – THƯỢNG ĐẾ CHỜ ĐIỀU GÌ NƠI BẠN?
10 questions
2
CB#02. Bài 2 – TAI HOẠ CỦA SỰ PHẠM TỘI VÀ CÁCH SỬA TRỊ CỦA THƯỢNG ĐẾ
3
CB#02. Bài 2 – Bài Tập (câu 01 – 07)
7 questions
4
CB#02. Bài 2 – Bài Tập (câu 08-11): KẺ KIỆN CÁO ANH EM
4 questions
5
CB#02. Bài 2 – Bài Tập (câu 12-14): PHẢN ỨNG CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI SATAN
3 questions
6
CB#02. Bài 3 – BIỆT RIÊNG CHO CHÚA
7
CB#02. Bài 3 – BÀI TẬP
10 questions
8
CB#02. Bài 4 – CÁC TIÊU CHUẨN MÔN ĐỒ
9
CB#02. Bài 4 – Bài Tập (câu 01-08): CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TƯ CÁCH
8 questions
10
CB#02. Bài 4 – Bài Tập (câu 09-14): CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NGÔN TỪ
6 questions
11
CB#02. Bài 4 – Bài Tập (câu 15-18): CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRANG PHỤC VÀ TRANG ĐIỂM
4 questions
12
CB#02. Bài 4 – Bài Tập (câu 19-24): CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TƯ TƯỞNG
6 questions
13
CB#02. Bài 5 – TƯ THÁI CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ
14
CB#02. Bài 5 – BÀI TẬP
16 questions
15
CB#02. Bài 6 – KỶ LUẬT
16
CB#02. Bài 6 – BÀI TẬP
14 questions
17
CB#02. Bài 7 – LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BIẾT Ý MUỐN CỦA THƯỢNG ĐẾ?
18
CB#02. Bài 7 – BÀI TẬP
11 questions
19
CB#02. Bài 8 – SỰ NẢN LÒNG VÀ CHÚNG TA PHẢI CHẾ NGỰ RA SAO?
20
CB#02. Bài 8 – Bài Tập (câu 01-07): LÀM SAO ĐỂ TRỰC DIỆN VỚI SỰ NẢN LÒNG ?
7 questions
21
CB#02. Bài 8 – Bài Tập (câu 08-11): LÀM SAO ĐỐI PHÓ VỚI SỰ NẢN LÒNG
4 questions
22
CB#02. Bài 8 – Bài Tập (câu12-16): LÀM SAO ĐỂ TRÁNH NẢN LÒNG
5 questions
23
CB#02. KẾT LUẬN

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 8

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed