Thông tin liên hệ:

Văn phòng Aba School

5/45/18 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Phone:

(+84) 0908. 279. 205

Instagram

Johndoeteacher

Email:

school.abatv@gmail.com

Web:

school.abatv.info

Bản đồ

Ý kiến phản hồi

Người liên hệ

michael-frattaroli-234665

Quoc Dung

Director and Founder Aba School
Phone: 0908.279.205
cat_4

Thiên Quốc

Supervisor and support Aba School
Phone: 0909. 07. 1811